چهارشنبه، دی ۰۹، ۱۳۸۳

آزادی ایران

اگر برای آزادی ایران از چنگال آخوندها مبارزه می کنید این بیان نامه اعتراضی را هم امضاء کنید.

هیچ نظری موجود نیست: