چهارشنبه، آذر ۲۵، ۱۳۸۳

من خودم نیستم

یکی از شگردهای کهنه شده که سالهاست ریشش در آمده ، وادار کردن زندانی به انکار هویت خویشتن است. لاجوردی جلاد استاد این نوع شکنجه روحی بود. او شاگردان زبده ای چون سعید امامی و حسین شریعیتمداری را در دامان خود پرورش داد. شاگردان آن جلاد هم اکنون در زندان های آشکار و پنهان حکومت اسلامی از شگردهای استادشان بهره گیری فراوان می کنند. آخرین شاهکار این جلادان وادار کردن روزنامه نگاران دستگیر شده به اعترافات سنگینی است که جرم هر کدامشان کمتر از اعدام نیست. آنها بی شرمی را به حدی رسانده اند که این نگون بختان را برای شهادت دادن علیه پدر یکی از همکاران خود ، به دادگاه آورده اند. داستان را بخوانید تا اخلاق اسلامی را بیشتر درک کنید

هیچ نظری موجود نیست: