سه‌شنبه، مهر ۱۶، ۱۳۸۷

خواب حجاب

ملت نمی دانم چرا گیر می دهند به ملا حسنی و جنتی و احمدی نژاد . یک نگاهی به این نوشته روشنفکر مسلمان ادبیات دان و بیاندازید تا حساب کار دستتان بیاید. چنان آب از لب و لوچه اش سرازیر شده که هذیانات خودش را در مورد حجاب و گره دادن آن به مسائل فرهنگی از یاد برده است.آن وقت می گویند چرا حکومت اسلامی سوار بر خر مراد است. این جماعت اگر پشت سر هر نقاب روشنفکری سنگر بگیرند سر آخر ذات مذکرشان مثل دم خروس از یک جایی بیرون می زند.

هیچ نظری موجود نیست: