جمعه، مهر ۲۶، ۱۳۸۷

صدای آزادی

از بیانیه ی شجاعانه کانون نویسندگان ایران ، علیه استبداد و در ستایش آزادی دفاع کنیم.

هیچ نظری موجود نیست: