دوشنبه، مهر ۲۲، ۱۳۸۷

خاتمی

باز شروع کرده اند به تبلیغات گسترده برای آقای خاتمی. ما ملت تا کی می خواهیم در چهارچوب این فریب اسلامی باقی بمانیم؟ خاتمی چه گلی به سر مردم ایران زد که دوباره می خواهید او را به ریاست خودتان انتخاب کنید؟ کارنامه او را کمی عمیق تر بررسی کنید تا دستتان بیاید که این هم یکی از آنهاست.

هیچ نظری موجود نیست: