سه‌شنبه، مهر ۳۰، ۱۳۸۷

کله پوک

به چهره ده نمکی دقت کنید و حرفهای بی سر و ته او را بخوانید، به راستی جای این آدم در تیمارستان نیست؟ حکومت اسلامی را همین آدم ها اداره می کنند. تازه این ده نمکی هنرمند شان است وای به حال بی هنرهایشان. وای.

هیچ نظری موجود نیست: