جمعه، مهر ۱۹، ۱۳۸۷

رنگارنک

کسی می داند که چرا این نوشته های ما گاهی درشت می شوند و گاهی ریز. البته بگویم که بلاگر پیام می دهد که کدهای HTML اشکال دارد. پاک ما را گیج کرده این بلاگر تخم سگ.

۱ نظر:

خُسن آقا گفت...

پولاد جان اسب پیش کشی و دندان شمردن!؟
آقایان هر روز یک چیزی را در این بلاگر تغییر می دهند و از ملت مصرف کننده هم نمی پرسند. تازه دستگاه را چنان عریض و طویل کرده اند که یک روز دیدی خدای نکرده مثل حکومت امام زمان بر روی زمین همه چیز بهم خواهد خورد