یکشنبه، خرداد ۱۷، ۱۳۸۸

فرهنگ ما

این هم فرهنگ مردمی که دوست دارند که خودشان سر خودشان کلاه بگذارند. پرت و پلاها را در قالب مدرن پیامک و استفاده بهینه از فرهنگ ارتباطات ببینید و کف کنید.

۲ نظر:

آرمین گفت...

با درود
به محض نوشتن مطلبی جدید می آیم و مطلبتان را می خوانم. اما بر خود می دانم تا نظرم را بگویم. احساس می کنم شما هم مانند خیلی های دیگر دچار نوعی توهم شده اید. چرا باور نمیکنید که اینجا ایران است و نخبه ترین و محبوب ترین فرد محمود یا میر حسین است؟ چرا باید با توهم خود بزرگ بینی خود را عذاب دهیم. حقیقت همین است. بیایند و از دزدیهایشان برایمان خاطره تعریف کنند و ما هم با افتخار برویم و برایشان(فرق نمیکند کدام)کف بزنیم و هلهله کنیم. آری برادر اینجا ایران است سرزمین قوم ناسپاس.

ارنستو گفت...

پولاد جان ايران آبستن بازتوليد كردن فاشيسم است. ناآگاهي بستر اصلي بسياري از تحركات اجتماعي است. خودت را ناراحت نكن از دل همين حماقت ها شكوفه هاي نورس آگاهي باز خواهد شد . البته اميدوارم . بي خردي جامعه ايراني به نهايتش رسيده اين را ميتواني در همين وبلاگستان به عينه مشاهده كني . من كه به اين نتيجه رسيده ام خيلي چيزها را به طنز برگزار كنم در نگاهم به جامعه و اطراف.