دوشنبه، خرداد ۲۵، ۱۳۸۸

ما همه با هم هستیم

گرگ ها و دزد ها در پوست روباه رفته اند و مهربان شده اند. خامنه ای برای کلاه گذاشتن بر سر مردم و فرستادن آن ها به خانه، قول داده که انتخابات را بررسی کند. شورای نگهبان که به احمدی نژاد تبریک گفت به غلط کردن افتاده و بی.بی.سی فارسی تلاش می کند تا مبارزات مردم را به یک اعتراض خشک و خالی تقلیل دهد. پالیزدار را برای راضی کردن رفسنجانی به ده سال حبس محکوم کردند (یاد به زندان انداختن هویدا افتادم) و با هزار ترفند دارند آب بر روی آتش خشم مردم می ریزند. هم زمان تمام نیروی تخریبی خود را به کار انداخته اند تا مردم را به خانه هایشان برگردانند. مردم تا کنون با مسالمت دست به اعتراض زده اند و برخلاف بیت روباه پیر و ملیجک او احمدی نژاد این پلیس و باندهای سیاه بوده اند که با وحشی گری و خشونت با مردم برخورد کرده اند. ابلهی نژاد که دیروز با ده هزار تن( به گزارش خبرگزاری های بی طرف جهان) از باندهای سیاهش، معترضین را خس و خاشاک خواند، امروز سیلی محکمی از صدها هزار تن از مردم ایران دریافت کرد. مردم با اراده محکم خود موسوی و خاتمی را هم وادار کردند که به میان آنها بیایند و ایستاده گی خودشان را اعلام کنند. در انقلاب بهمن مردم نخست با مسالمت به میدان آمدند و تا روزهای آخر گلوله می خوردند و گل به سربازان می دادند، اما پافشاری نیروی سرکوب مردم را به سوی جنگ مسلحانه کشاند. پی گیری مردم برای رسیدن به آزادی و مبارزه آنها با ستم گری پایان یافتنی نیست و اگر رهبران کنونی بخواهند دست به سازش بزنند مردم از روی آنها رد خواهند شد. در همین چند روز شعار اصلی مردم این بوده که موسوی، خاتمی کجایید و یا موسوی رای ما رو پس بگیر. فریب نخوریم و گرگ ها و دزدها را که در پوست روباه رفته اند بشناسیم. امروز تنها و تنها چیزی که ما را استوار و پرتوان می کند، همبستگی ماست. اختلافات را کنار بگذاریم و بحث های تحریم و غیر تحریم را به گذشته بسپاریم. ما همه عشق به آزادی داریم. امروز مردم ایران با همایش آرام و بزرگ خود نشان دادند که تا چه اندازه کشور ما آماده در آغوش گرفتن آزادی و دمکراسی واقعی است.

هیچ نظری موجود نیست: