شنبه، خرداد ۲۳، ۱۳۸۸

چرند گویی

بی.بی.سی. فارسی این همه آدم پرت وپلا گو و عجیب و غریب را از کدام کلاه شعبده بیرون آورده؟

هیچ نظری موجود نیست: