جمعه، خرداد ۲۲، ۱۳۸۸

نود و نه در صد

بازار رای دادن گرم گرم است. موسوی نق نق می کند که تقلب هایی صورت گرفته. بی. بی. سی دارد سینه به تنور می چسباند و انگار دمکراتیک ترین انتخابات تاریخ دارد صورت می گیرد. نود و نه در صد رای می دهند و یک در صد هم مثل من دارند با دقت روند انتخابات را دنبال می کنند. دلم برای این همه انرژی و شور و شوقی که جوانان ایران در این دو هفته از خود نشان دادند، می سوزد. یاد روزهای انقلاب می افتم. رژیم باورش نمی شد که سیرک انتخاباتی این چنین به رسوایی خودش بیانجامد. سپاه از ساعت پنج بعدازظهر امروز « رزمایش اقتدار » را آغاز کرده تا نشان دهد که قدرت حکومت اسلامی در دست کیست. فردا نام رئیس جمهور را اعلام می کنند و مردم باید به خانه هایشان برگردند و دزدها و راهزنان را تا چهار سال دیگر تحمل کنند. سود این انتخابات برای مردم این بود که در این دو هفته به قدرت خودشان پی بردند و خواسته هایشان را مطرح کردند. از سوی دیگر این دو هفته تا توانستند به رقص و پای کوبی پرداختند و به دزدها و جلادان ماسک زده بد و بیراه گفتند.

۱ نظر:

خُسن آقا گفت...

فولاد جان نمی شد بهتر از این روند شعبده بازی را تشریح کرد