پنجشنبه، مرداد ۰۸، ۱۳۸۳

بوف

بوفی
در هنگامه ی  نگریستن
از شکاف چشم خویش
 
در بسته می شود
دیواری نازک
جنگل را می پوشاند

هیچ نظری موجود نیست: