سه‌شنبه، مهر ۱۴، ۱۳۸۳

جنگ

این هم آمار روزانه جنگ آمریکا در عراق. پولی که از کیسه مردم زحمتکش آمریکا به جیب شرکت های بزرگ نفتی و نظامی می رود. مردمی زحمتکش که باز هم با حماقت تمام می روند و رای خود را به صندوق بوش یا کری می ریزند.

هیچ نظری موجود نیست: