چهارشنبه، مهر ۱۵، ۱۳۸۳

وبلاگ

این نوشته سیبستان پاسخی بسیار خردمندانه به نوشته داریوش آشوری درباره وب لاگ است. من خود پاسخی به آن نوشته دارم که اگر حالی دست داد می آورم

هیچ نظری موجود نیست: