چهارشنبه، مهر ۱۵، ۱۳۸۳

گم شده

آذر و آیینه اش در بدخشان. نمی دانم چرا نام وب لاگ را به روسی نوشته. یا زبانی است که من نمی فهمم

هیچ نظری موجود نیست: