جمعه، آبان ۱۵، ۱۳۸۳

مسابقه

خانوما بفرمایین !
آقایون بفرماین !
طنزهای خوب دارین. نکته های شیرین و با مضمون دارین !
بدوین تا وقت دارین. بدوین که علی تمدن دارد در صندوق را مهر و موم می کند تا تحویل داوران دهد. مسابقه ی طنز تصویری تا یکشنبه . فقط تا یکشنبه ادامه دارد.

هیچ نظری موجود نیست: