یکشنبه، آبان ۱۷، ۱۳۸۳

دستگیری

به گفته هاله و نقل از ایسنا، چند تن از وب لاگ نویسان دستگیر شده اند. پدر یکی از بازداشت شدگان از محل بازداشت این وبلاگ نویسان اطلاعی در دست ندارد. دوستان عزیز کانون وبلاگ نویسان ایران تا دیر نشده باید اعتراض علیه این نقض ابتدایی ترین حقوق انسانی را سازماندهی کنیم. این ها گویا دارند کوچکترین صدا ها را نیز خفه می کنند

هیچ نظری موجود نیست: