چهارشنبه، آبان ۱۳، ۱۳۸۳

بوش برد

در سر تا سر جهان مردم دیده به کاخ سفید دوخته اند . چه کسی برنده نهایی خواهد بود. بوش یا کری؟ در دورترین روستای جهان ، تا آنجا که رادیو و تلویزیون قدرت جادویی خود را گسترانده اند، مردم در انتظار به سر می برند. آمریکا سرمشق یک شیوه ی زندگی شده است. آمریکا تنها یک کشور ابر قدرت نیست. آمریکا یک ایده نیز هست. ایده ایی که در ذهن بسیاری از مردمان کره ی زمین معنای زندگی در رفاه و آسایش را می دهد. بخشی از وجود ما به نوعی آمریکایی شده است و می بایست در این انتخابات دارای حق رای می بود. در کدام دوره تاریخ ، مردم کشور ما سرنوشت شان رااین گونه با مردم آمریکا گره زده بوده اند ، که امروز زده اند؟ در هیچ جای جهان نیست که بحث مخالفت و یا موافقت با سیاست های دولت آمریکا برقرار نباشد. یازده سپتامبر ما را وارد دوران جدیدی از تاریخ جهان کرده است. پس از رویداد یازدهم سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان و عراق ، جهانیان از بیداری غول خفته و قدرت نظامی آن باخبر شدند. قدرتی که در صحنه بین المللی هیچ نیروی نظامی، یارای مقاومت در برابر آن را ندارد. قدرتی که نشان داد می تواند به هر بربریتی دست بزند. تمامی جنگ های تاکنونی در برابر قدرت تخریبی این ابرقدرت ناچیز به نظر می رسند. ویژه گی مهم این انتخابات روشن نمودن سمت و سویی بود که این قدرت نظامی در جهان و به ویژه در خاورمیانه به پیش خواهد برد. انتخاب بوش نشان از این دارد که اکثریت مردم آمریکا از سیاست های جنگ طلبانه دولت او دفاع می کنند. و آگاهانه به ادامه سیاست جهان گیری کشورشان یاری می رسانند. در تاریخ انتخابات در آمریکا ، هیچگاه مردم این کشور تا این اندازه در برابر هم قرار نگرفته بودند. روشنفکران و اندیشه ورزان و هنرمندان این کشور با اینکه می دانستند کری تغییر اساسی در سیاست های عمومی دولت ایجاد نمی کند ، اما به خاطر متوقف نمودن بوش در کنار او ایستادند. این خط در سر تاسر جهان امتداد داشت. کری با وجود پشتیبانی فراوان هنرمندان مشهور از او ، نتوانست چهره ی روشنی از سیاست های خود ارائه دهد. او در دل مردم جا نگرفت. بر عکس بوش با چهره ی یک بنیادگرای عوام پسند و با سیاست های به شدت محافظه کارانه ، راست و مذهبی ، توانست قلب فقیرترین و توسری خورده ترین اقشار جامعه آمریکا را تسخیر کند
مردمی که به بوش رای داده اند از غارت مردمان دیگر به سود خودشان دفاع می کنند. از اشغال عراق و افغانستان دفاع می کنند. از یکه تازی نظامی کشورشان دفاع می کنند. از سیاست های بوش در راستای برچیدن نهادهای سیاسی و حقوقی جهانی مثل سازمان ملل، دفاع می کنند. از سیاست منزوی نمودن اروپا و کنترل نفت خاورمیانه و کمک به سیاست های اشغالگرانه اسرائیل ، دفاع می کنند. آنها
بوش را نماد ابرقدرتی آمریکا و دست خدا در روی زمین می دانند. آنها دیکتاتوری یکه تازانه را به دمکراسی نیم بند ترجیح می دهند
هراس و عصبیت و ترس بی پایه از ترور در خاک آمریکا، وجود این ملت واهمه زده را تسخیر نموده است. در این راستا بنیادگرایی اسلامی بزرگترین خدمت را به بوش انجام داد
در مقاله پیشین گفتم که مردم آمریکا پنج بار در تاریخ این کشور به انتخاب مجدد رئیس جمهور پیشین دست زده اند و هر پنج بار، این کشور در حال جنگ بوده است. این بار نیز بوش انتخاب شد

هیچ نظری موجود نیست: