شنبه، آبان ۱۶، ۱۳۸۳

برگهای خونین

این هم برگی دیگر از جنایات بی شمار جمهوری اسلامی. بی شک هیچ خونخواری در تاریخ نتوانسته است کتابی لبریز از خون مردم سرخ کند. ننگ و نفرت بر محیطی که چنین جانورانی پرورش می دهد. اگر این همه خونریزی از سر ترس نیست پس چیست
به نقل از حسن آقای بیدار

هیچ نظری موجود نیست: