پنجشنبه، آبان ۲۱، ۱۳۸۳

نخستین بیانیه

کانون وبلاگ نویسان ایران نخستین بیانیه رسمی خود رادر مورد دستگیری وب لاگ نویسان صادر نمود. کانون در این بیانیه خواستار آزادی مجتبی سمیعی نژاد و دیگر وب لاگ نویسان دربند شده است. سیپریسک تشکیل کانون را به تمامی هموندان آن شادباش می گوید و برای این عزیزان که خود هم جزیی از آن است ، آرزوی خجسته گی و پیروی دارد

هیچ نظری موجود نیست: