سه‌شنبه، آبان ۱۹، ۱۳۸۳

انقلاب اکتبر

انقلاب اکتبر امتداد انقلاب بزرگ فرانسه و کمون پاریس بود. اینها جرقه های تلاش انسان برای برادری و دادگری بودند. اگر انقلاب اکتبر در منجلاب استالینیسم و جنگ سرد غرق شد ، اما آرمان ها و ایده های این انقلاب هم چنان زنده اند. انقلاب اکتبر میلیون ها انسان را در سطح جهان به قیام علیه تجاوز و بردگی مستقیم امپریالیسم واداشت.انقلاب اکتبر ماهیت غارت گرانه و بردگی آور سرمایه داری را به جهانیان نشان داد. به مناسبت سالگرد این انقلاب فیلسوف نامدار ژیژک مقاله ای نوشته است که بسیار خواندنی است و به خوبی به نکات ضعف و قوت آن پرداخته است.

هیچ نظری موجود نیست: