پنجشنبه، اسفند ۱۳، ۱۳۸۳

صبحانه تلخ

این سایت خبری صبحانه گویا توسط امت حزب الله فتح شده است. روزهای نخستی که درخشان این سایت خبری را راه انداخت ، می شد دست کم چند خبر جدی در آن خواند و جدیتی را در آن مشاهده نمود. اما چند وقتیست که اکثر خبرهای آن تبلیغ غیر مستقیم برای حکومت اسلامیست. من چند روز با دقت خبرهای آن را دسته بندی کردم و به این نتیجه رسیدم که امت حزب الله این سایت را هم در اختیار خودشان گرفته اند. نمی دانم آقای درخشان مدیریتی بر این سایت دارد یا نه . اگر دارد که باید بر حال او گریست و اگر ندارد پیشنهاد می کنم برای رفع سوء تفاهم هم که شده سری به آنجا بزند.

هیچ نظری موجود نیست: