سه‌شنبه، اسفند ۱۸، ۱۳۸۳

روز زن

فردا روز زن است. روزی که زنان جهان با صدایی رسا مخالفت خود را با نابرابری جنسی با مردان فریاد می زنند. اگر هشت مارس
در اروپا تنها توسط روشنفکران و نخبه گان جامعه جشن گرفته می شود و نود درصد از زنان اروپا توجه چندانی به این روز ندارند ، اما درکشورهای اسلامی این روز اهمیت ویژه ای برای زنان پیدا کرده است. در ایران روز زن ، روز اعتراض علیه سراپای جامعه مردسالار است. این مرد سالاری در تمامی عرصه های اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی، اقتصادی و زبانی زنان را به چالشی خونین فراخوانده است. همین قانون دهشتناک سنگسار کافیست تا تمام زنان را علیه جامعه ای که اجازه اجرای چنین قانونی را می دهد، متحد کند. متاسفانه در ایران نه تنها مردان که زنان سنتی نیز علیه هم جنسان خودشان ستم می کنند.اگر چه مبارزه با نابرابری جنسی در ایران مبارزه ای دشوار و طولانی خواهد بود ، اما آینده آن بسیار تابناک است. من از همین جا این روز خجسته را به تمامی زنان دربند میهنم شادباش می گویم و آرزوی روزی را دارم که زنان و مردان نیک اندیش و آزاده شانه به شانه ی یکدیگر ایرانی آزاد و دمکراتیک را بنا نهند
بیان نامه کارنوال زنان
مصاحبه با دو زن کارگر
روز زن در تاریخ باستان
تاریخچه روز زن

هیچ نظری موجود نیست: