دوشنبه، اسفند ۲۴، ۱۳۸۳

گشت

کانون وب لاگ نویسان ایران بیانیه یی را خطاب به نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل - که قرار است روز چهارشنبه شانزدهم مارس برگزار گردد - فرستاده است. در این بیانیه بر نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان در ایران انگشت نهاده شده و از سازمان ملل خواسته شده که حکومت اسلامی برای تعهداتی که پذیرفته، اما اجرا نمی کند- زیر فشار گذاشته شود.
بابای عرفان هم بازگشته. بسیار خوشحال شدم از دیدن روی مبارکش. البته گویا هم چون شمس تبریزی گوشه انزوا گزیده و دیگر خلق الله را راهی بدو نیست. امیدوارم که مثل پاگنده مشغول به ترجمه فاکت و سیتات نشود و زمان حساس کنونی را دریابد.

هیچ نظری موجود نیست: