یکشنبه، اسفند ۳۰، ۱۳۸۳

نوروز

بهار می آید و نوروز را با خودش می آورد تا رخت نو بر طبیعت میهنم کند و نوید فردایی بهتر را در میان مردم بپراکند. نوروز همواره با کوله باری از شادی، صلح، مهر و دوستی و دگرگونی و امید می آید. نوروز می آید تا مرهمی بر دردها و رنج های بی کران مردم بگذارد و به کودکان پابرهنه خیابانی اندکی شادی و لبخند بدهد تا عمق فاجعه ای که بر آنها می رود را دمی فراموش کنند. نوروز می آید تا به کارگران، کارمندان، معلمان و دانشجویان در پیکارشان علیه ستم و استبداد، امید دهد و مژده رسان آینده ای روشن تر شود.
نوروز در گوهر خود نماد نیک گفتاری و نیک پنداری و نیک گفتاریست و به همین سبب توانسته است که قرن ها در برابر حکومت های رنگارنگ استبدادی و مذهبی ، استوار بایستد و با صدای بلند به پیکارگران بگوید« چنین نبوده و چنین نیز نخواهد ماند» آری نوروز جشن سرور و شادی و لبخند است. اگر چه حکومت اسلامی می کوشد تا نوحه و عزا و محرم و روضه و قربان و غدیر را به جای نوروز بنشاند، اما در برابر نیروی پر توان دگرگونی که در گوهره ی نوروز است ، شکست خورده و دیر یا زود فرو خواهد ریخت.
سالی بهتر و خجسته تررا برای تمام هم میهنان آزادی خواه و بشر دوست به ویژه همکاران وب لاگ نویسم، آرزو می کنم.

نوروزتان پیروز و بهارتان خجسته و سر سبز باد !

هیچ نظری موجود نیست: