سه‌شنبه، فروردین ۰۲، ۱۳۸۴

قصه

این قصه بامزه گرگم و گله می برم را بخوانید . قصه جالبیست . قصه ی غصه ی مردم فلک زده ما که به رمه و گوسفند تشبیه شده اند. تمی دانم این قصه گو مرشد است یا خودش هم بخشی از این رمه هاست.صد البته گوهر قصه حقیقت تلخیست.

هیچ نظری موجود نیست: