شنبه، اردیبهشت ۲۹، ۱۳۸۶

جنگل

حکومت اسلامی بر اساس دین مبین کشور را با قوانین جنگل اداره می کند. در نظر این حکومت و شالوده ی اندیشه ایش مردم فرقی با حیوان ندارند. آنها از پیش گناه کارند و همواره باید چماق سرکوب ولایت فقیه بالای سرشان آویزان باشد. آنها خود را شبان می دانند و مردم را چیزی بیش از رمه های سرگردان نمی دانند. نگاهی به این تصاویر وضعیت قانون را در کشور ما به خوبی نشان می دهد. اگر در صدر اسلام بر گردن مرتدان و رافضیان و مخالفان آفتابه می انداخته اند و شمشیر چوبی بدستشان می داده اند ، امروز هم فرزندان همان اندیشه با مردم ایران همان می کنند. بدبختی و فلاکت بزرگ این است که مردم هم این نقش را پذیرفته اند و تماشاچیان آن هستند. اگر این جوانها که نفرت و ترس را در چهره آنها می بینی خطاکارند باید توسط قانون و با داشتن حق وکیل محاکمه شوند ، نه این که آنها را با این شکل و با کتک و ارعاب به اعترافات دل خواه وادار کرد. دردناک است اما این واقعیت هر روزه ایران است. آیا بسیجیان و پاسداران که دستشان تا آستین در خون مردم بی گناه آغشته است از این به اصطلاح اراذل و اوباش جنایت کار تر نیستند. آیا اراذل و اوباشی از خامنه ای و احمدی نژاد و رفسنجانی بالاتر پیدا می شود. گناه اصلی انحرافات این جوانان به گردن حکومتی است که هیچ راهی به جز دروغ و ریا و کثافت برای مردم باقی نگذاشته است.

هیچ نظری موجود نیست: