پنجشنبه، خرداد ۰۳، ۱۳۸۶

قهرمان اروپا


میلان جام اروپا را برد. می دانستم که امشب قهرمان خواهد شد. در برابر لیورپول بسیار بد بازی کردند، اما از شانس هایی که داشتند بهترین بهره را بردند. تیم کهنسالان (به جز کاکا جوان ترین اشان سی و چند ساله است) نشان دادند که دود از کنده بلند می شود. تکنیک عالی و استقامت توانست ضد فوتبال لیورپول را به زانو در آورد. حیف که قیافه نحس برلوسکونی کمی حالم را گرفت. مردک چنگ انداخته روی میلان ول کن هم نیست. البته با این دستمزدهای سنگین و مافیایی که روی فوتبال سایه انداخته، جز برلوسکونی کسی حریف نمی شود. چه می شود کرد در عصر برده داری سرمایه هستیم.

هیچ نظری موجود نیست: