پنجشنبه، اردیبهشت ۱۳، ۱۳۸۶

میلان


میلان را عشق است. خوشم آمد روی این انگلیسی های پرمدعای تو خالی را کم کردند. میلان است دیگر. پیرمردانی که فوتبال را چنان با دقت و نظم بازی می کنند که تماشاگر حظ وافر می برد. دوست داران فوتبال می دانند چه دارم می گویم. با امید کم کردن روی لیورپول در آتن.

هیچ نظری موجود نیست: