جمعه، خرداد ۰۹، ۱۳۸۲

گيله مرد
وبلاگ اين گيله مرد را خواندم ، ديدم آنجا هم مثل همة گيله مردها ورداشته پند و اندرزهاي حكيمانه اي را قطار كرده و دنبال هم راه انداخته است. تازه گيله مرد مي داند كه اين پند واندرزها هم مثل همان حركات چپ به راستشان مي آيند و زود هم مي روند. بگذريم كه باز كردن وبلاگ را كند مي كنند، تازه باعث بوجود آمدن دو تا اشتباه لپي هم مي شوند. واقع بين مي شود واقع بينانه و بت پرست مي شود بت پرستي. وبلاگ خوبي است بخوانيدش.

هیچ نظری موجود نیست: