جمعه، خرداد ۰۹، ۱۳۸۲

سلوك . رمان جديد دولت آبادي
آهوي سه گوش خبر از انتشار رمان جديد محمود دولت آبادي داده و مي نويسد:
«سلوك». رمان جديد محمود دولت آبادي. از تنها بودن و رفتن هم نسلان دل شكسته است و آوار روزگار نيز او را كه نقش يك روشنفكر را برعهده دارد، تنها نگذاشته است. «اين خستگي در «سلوك»، مرگبار است

هیچ نظری موجود نیست: