چهارشنبه، اردیبهشت ۳۱، ۱۳۸۲

نامه تهيه شده حسن اقا را امضا كنيد.
دست اين آقا حسن درد نكند. اگر همة وبلاگ نويس ها هم اينگونه عمل كنند، بي شك حركات مذبوحانه رژيم را عليه وبلاگ نويسان خنثي خواهند كرد. البته شايعاتي است كه رفسنجاني سهم زيادي در Blogger خريده و دستور داده است كه درب دكان يونيكد را تخته كنند. اگر اين شايعه راست باشد، بايد يقة بلوگر را گرفته و با افشاگري عمومي خشتكش را روي سرش كشيد. البته پيش از آنكه او خشتك ما را در آورد.

هیچ نظری موجود نیست: