یکشنبه، دی ۲۱، ۱۳۸۲

این مقاله را پیشتر در سایت گویا منتشر کرده ام.

آيا خدا مرده است؟
مركز « پژوهشهاي اجتماعي اروپا » دست به تحقيقي بسيار سودمند در زمينه ي مذهب زده است. شالوده ي اين پژوهش بر درجه ي اعتقاد مردم اروپا به پروردگار است.


بر اساس آمارهاي اين مركز ، كشورهاي نروژ ( در راس) ، هلند و جمهوري چك از غيرمذهبي ترين مردم اروپا هستند.
در كشور نروژ – كه گويا كافرترين مردم اروپا در آنجا مي زيند – تنها نه در صد مردم به خدا اعتقاد دارند. كشور يونان با شصت و دو درصد مردم خداپرست ، از مذهبي ترين هاي اروپا محسوب مي شوند.
جالب اينجاست كه مردم نروژ و هلند در امورخيريه مذهبي و فعاليت هايي كه سازمانهاي وابسته به كليسا ها براي كمك به كشورهاي فقير انجام مي دهند، بيشترين افراد شركت كننده را دارند. شگفت انگيرتر اينكه در كشورهاي خيلي خداپرست چون لهستان و پرتقال ، نوع دوستي و كمك به ديگران كمترين شركت كننده را دارد. در كشورهاي كافري مثل هلند ، نروژ، سوئد، آلمان، فرانسه و دانمارك انسان گرايي و ياري رساندن به ديگران بالاترين رقم ها را به خود اختصاص مي دهد.
اين آمارهاي جالب پرسش هاي زيادي را در ذهن انسان بر مي انگيرانند.
آيا رشد هر چه بيشتر رفاه و فرهنگ و انديشه و دمكراسي باعث از بين رفتن نقش آسمان مي شود؟
چرا آنهايي كه اعتقادي به خدا ندارند، بيشتر از معتقدان به انسان دوستي و دانش گرايش دارند؟
و ده ها پرسش ديگر كه مي توان در رابطه با كشورخودمان نيز مطرح نمود. كاش كسي جرات مي كرد و پژوهشي از اين دست در كشورهاي خاورميانه انجام مي داد.

پاسخ برخي از پرسش هايي كه اين مركز از مردم كرده اند:

تعداد اقراد معتقد به پروردگار.
يونان 62%
نروژ 9%

تعداد كساني كه ماهي يك بار و يا بيشتر به كليسا مي روند.
لهستان 70%
نروژ 11%

تعداد افرادي كه به انسان و ياري به ديگران بيشتر از مذهب اعتقاد دارند.
نروژ 38%
لهستان 6%
پرتقال 5%

تعداد كساني كه پول و ثروت را مهم مي دانند.
يونان 74%
نروژ 41%

هیچ نظری موجود نیست: