جمعه، بهمن ۰۳، ۱۳۸۲

سکوت بلوگ اسکای
نزدیک به چهار هفته است که سایت بلوگ اسکای به روغن سوزی افتاده است. این سایت که عرضه کننده وبلاگ های مجانی به ملت غیور وبلاگ نویس است ، با عده ای که گویا خیلی هم قدرت دارند درگیر شده است. مسئولان سایت در برابر پرسش های بی شمار کاربران تنها به این بسنده نمودند که اطلاعیه ای بدهند و در آن آن عده ای مجهول را تهدید کنند که اگر دست از شیطنت برندارند آنها را افشاء خواهند کرد. ما همه منتظر این افشاگری ماندیم اما خبری نشد و این سایت هنوز که هنوز است در حال باسازیست. سکوت مسئولان بلوگ اسکای به خودشان مربوط است . آن چه که برای ما کاربران اهمیت دارد سرنوشت وبلاگ های بی پدرمان است. حالا اگر این مسئولان محترم لب بترکانند و واقعیت را به ما بگویند آسمان که به زمین نمی آید. اگر از وبلاگ هایمان هم بگذریم ، تکلیف نوشته های آزشیو شده ما چه می شود؟هیچ نظری موجود نیست: