چهارشنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۸۲

دربدری
باز هم از خانه ای رانده شدم. بلوگ اسکای دچار مرض فراموشی شده است و امروز غریب سه هفته است که دیگر در صحنه ی اینترنت ظاهر نمی شود. سیپریسک هم که در آنجا خانه داشت با او رفته است. راستی کدام « چیز » ما ایرانی ها درست بوده که این یکی باشه. یکی نیست بگوید آخه پدربیامرزها آمده اید آدم به تور بیاندازید یا به فرهنگ وبنگاری خدمتی کنید؟ اصلا برای انسان ارزشی قائل نیستند. آمدیم و دوباره سیپریسک جایگزین را آب و جارو نمودیم و سیستم نظرخواهیش زا راه انداختیم که شاید بشود خانه اول و آخرمان. حالا اگر این اسب بلوگر هم زیر پای ما دوام بیاورد خوب است. از شانسی که ما داریم طرف دریا هم که میریم خشک میشه . دوستان اگر لطف کنند و لینک این سیپریسک را به جای آن سیپریسک عاقبت نابه خیر بگذارند سپاسگذارشان می شوم. کم و کثری بود به خوبی خودتان ببخشید. فکری هم به خیالتان رسید مرا بی اطلاع نگذارید.هیچ نظری موجود نیست: