سه‌شنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۸۳

مثل ارنستو

این طنز تلخ ارنستو - که با همان نیک گفتاری و راست کرداری ارنستو یی نوشته شده است - را بخوانید و لذت ببرید و دست از پس روی هم بردارید.

هیچ نظری موجود نیست: