دوشنبه، مهر ۰۶، ۱۳۸۳

بیداران

شماره جدید بیداران منتشر شد. بیداران که خواستار ایرانی بدون زندان و شکنجه و اعدام است ، توسط چند تن از بازماندگان زندان های رژیم و بستگان خانواده های زندانیان سیاسی که در سال شصت و هفت اعدلم شدند ، اداره می شود. در این شماره مقاله ای دارم بنام خیره بر رنج دیگران ، که کالبد شکافی جنایت های آمریکایی / اسلامی و مقایسه آنها با نقاشی های بیکن است.

۲ نظر:

ناشناس گفت...

سلام پو لاد جان خو بی امید وارم هر روز مو فق تر باشی ادامه بده ما مشتا قیم بخو انیم .

ناشناس گفت...

سلام پو لاد جان خو بی امید وارم هر روز مو فق تر باشی ادامه بده ما مشتا قیم بخو انیم .