چهارشنبه، مهر ۰۱، ۱۳۸۳

روده بر شدم

کشوری که الله کرم - سر دسته چماقداران - دکترش باشد و اسدالله لاجوردی استاد دانشگاهش ، حال و روزش که از این بهتر نمی شود. ترسم از روزیست که این الله کرم را دستگیر کنند و ما باید نام وب لاگ هایمان را به الله کرم تغییر دهیم. آی مردم از خنده . خودتان این مصاحبه را با دکتر الله کرم بخوانید و نظرات مشعشعانه اش را ببینید . اگر از خنده نمردید بی شک ذوق زندگی در شما مرده است.

هیچ نظری موجود نیست: