چهارشنبه، شهریور ۲۵، ۱۳۸۳

بازی و شادی ممنوع

شهرداری اسلامی که شادی و بازی کودکان و نوجوانان را بر خلاف نص صریح قرآن و اسلام می داند. شهربازی را تعطیل کرد. حکومت مرگ و ترس تنها کاری که از دستش بر می آید اعدام نوجوانان و دستگیری و سرکوب روشنفکران است. این حکومت پیام آور مرگ و نیستی است. مرگ شادی. مرگ انسانیت. مرگ آزادی. مرگ دادگری و مرگ بازی و سرور. مرگ ترانه و شعر و رقص و موسیقی. تنها پیام این حکومت مرگ است و بس. در بودن این حکومت مردم فقط مجازند که ازبام تا شام بدوند و تفریحشان هم بشود روضه خوانی. سینه زنی و نماز جمعه

هیچ نظری موجود نیست: