دوشنبه، شهریور ۳۰، ۱۳۸۳

قربان کلامت

این نوشته شبح که گویا از دل من و بسیاری از زخم خوردگان بر می خیزد ، عین عین حقیقت است. شبح راست می گوید ما دیگر ابزار دست هیچ شارلاتانی و با هیچ نام غلط اندازی و به هیچ بهانه به ظاهر انسانی نمی شویم. قربان کلامت شبح جان که از خردت برخاست و بر دل نشست.

هیچ نظری موجود نیست: