یکشنبه، دی ۱۵، ۱۳۸۷

مسخره گی

حرف های این خبرنگار و مصاحبه او با فقیه حزب الهی ها را بخوانید و بخندید. البته خنده به این مسخره گی که کل کشور را گرفته و گریه به حال خودمان که گیر کی ها افتادیم.

هیچ نظری موجود نیست: