جمعه، دی ۲۰، ۱۳۸۷

سیرک

اگر این یه نوع تفریح نیست پس چیه؟
اینا هم اونا هستن که میخوان جلوی اسرائیل رو بگیرن. اینا باید تو غزه باشن این جا چکار می کنن؟
با این سیرکی که راه افتاده و مردم رو به خودش مشغول کرده، وقتی هم برای فکر کردن به فلاکتی -که هر روز بیشتر توش غرق میشیم -باقی می مونه؟

هیچ نظری موجود نیست: