شنبه، بهمن ۰۵، ۱۳۸۷

عاشق ومعشوق خال لب

دست حافظ را از پشت بسته اند. پشت مولوی را به خاک آورده اند. شاملو برود کشکش را بسابد. این هم عشق از نوع مردانه اش. کی بود می گفت ما شاعران بزرگ نداریم. کی گفت ادبیات ما شاهد بازی نداره. عشق رو ببین و عشق کن.

هیچ نظری موجود نیست: