یکشنبه، بهمن ۱۲، ۱۳۸۲

پوزش
کتابدار نوشته است که آوردن آن لیست کتابها که من در همین پایین در موردش نوشته بودم در اثر یک اشتباه بوده است و در آنجا این اشتباه را تصحیح نموده اند . من هم در پاسخ او متن کوتاهی برایش نوشتم که امیدوارم رفع سوء تفاهم شده باشد. البته دوستان عزیزی هم که در وبلاگ من کامنت گذاشته بودند این تذکر را به من داده بودند .
متنی که من برای کتابدار نوشته ام :

با درود !
من حرف شما دوست عزیز را باور می کنم و از همینجا و در حضور تمام دوستان مشترک از لحن گفتاری خود پوزش می خواهم. شاید کار حسین درخشان ( که مرا به خاطر موضع گیری های فکریم دوست ندارد و این کار هم کار اولش نیست ) باعث این برخورد من با شما شد . بدین معنا که من نسنجیده بر شما تاختم و باز هم پوزش می خواهم . اینجا ست که انسان باید خرد خود را به جای احساسش بگذارد. شما میدانید که این چه کار سختیست.
هیچ نظری موجود نیست: