شنبه، بهمن ۲۵، ۱۳۸۲

چه ملت بدبختی هستیم !
بروید و ببینید که چه کسانی نمایندگان مجلس تخمی جکومت بیضه ها خواهند بود. ازقدیم رسم بود که نام نابینا را می گذاشتند عین علی یا آدمی را که سرش مثل بابای من طاس بود می گذاشتند زلفعلی حالا این آبادگران هم از همان مقولاتند. بدبختی این است که عده ای مثل آقای بهنود و ابراهیم نبوی اسرار دارند که ملت در این سیرک های نمایشی شرکت کنند. البته گویا خامنه ای روی همه را کم کرد.

هیچ نظری موجود نیست: