یکشنبه، بهمن ۱۹، ۱۳۸۲

بازی انتخابات

درگیری اپوزیسیون رژیم خودی با قدرتمداران اصلی حکومت بیضه ها همچنان در جریان است. این نمایندگان مستفعی هم خودشان را سر کار گذاشته اند. خانه ی این حکومت از پایه ویران است و با سفید مالی های این حضرات کارش درست نمی شود. ابن بازی های سیاسی تنها بدرد مسعود بهنود و داریوش سجادی می خورند تا از راه آن چند صباحی قلم مرده شان را زنده نگهدارند. برای اینکه بدانید چرا می گویم این خانه ی اسلامی از پایه پوسیده است به این نوشته که در سایت گویا منتشر کرده ام رجوع کنید.

هیچ نظری موجود نیست: