چهارشنبه، بهمن ۲۹، ۱۳۸۲

رای اجباری

بنا بر اخباری که این روزها دهان به دهان در تهران شایع است . ولی فقیه با دستور دادن به مسئولان آموزش و پرورش از آنان خواسته اند تا با فرستادن بخشنامه ای به دبیرستانهای کل کشور از معلمان بخواهند که دانش آموزان دبیرستانها را به پای صندوق های رای بفرستند. در این راستا گویا شهردار تهران مبالغ هنگفتی را به صورت بلیط های اتوبوس و کوپن های ویژه خرید از فروشگاه های بزرگ متعلق به سرمایه داران بازار ، حاتم بخشی کرده اند. آنها پیشتر سن رای دادن را تا پانزده سالگی به عقب کشانده اند تا از رای دانش آموزان بهره برداری کنند. هنوز معمای شناسنامه های تقلبی حل نشده این ترفند جدیدشان رو شده است. می گویند در بسیاری از دبیرستانها معلمینی که به محافظه کاران تعلق خاطر دارند به دانش آموزانی که مهر شرکت در انتخابات روی شناسنامه هایشان باشد ، قول دادن نمره های قبولی می دهند. معلوم است که این انتخابات برای ادامه حکومت ولایت فقیه بسیار حیاتی است. خامنه ای پیشتر ها نشان داده است که برای به کرسی نشاندن حرفش حاضر به هرکاری هست.

هیچ نظری موجود نیست: