جمعه، بهمن ۲۴، ۱۳۸۲

تروریسم و ریشه های آن

مصاحبه ی بسیار خوبی است با هابرماس و دریدا - دوتن از خردورزترین فیلسوفان معاصر. این شماره
لوموند فارسی درباره تهران اونیو هم نوشته است که خواندنی است.


هیچ نظری موجود نیست: