شنبه، اسفند ۰۲، ۱۳۸۲

اسلام شکست خورده

مردم شرکت نکردند. مردمی که خرد و شعور خود را برای پیش بینی منافع خود بکار می برند دوباره به صورت حکومت آخوندی سیلی زدند. آدم خورهایی مثل رفسنجانی متاسف شدند که چرا مردم در سرنوشت خودشان دخالت نکردند. بیچاره هنوز نمی داند که مردم دقیقا در سرنوشت خودشان دخالت کردند. کروبی بادمجان دور قاب چین - و امید آدم های متوهمی که چشم اصلاحات رفرمیستی اشان توسط او کور شد- چهره ی کثیف و دروغینش را نشان داد. او هم از مردم تیپا خورد هم از آن ابلهانی که به پای صندوق رای رفتند. این ها خودشان را پاره کردند تا مردم را به پای صندوق های رای بیاورند. پول دادند. شناسنامه جعل کردند. به کارکنان دولت قول اضافه حقوق دادند. به معلمان تهرانی مبلغ فراوانی بلیط های اتوبوس اعطا نمودند. تهدید کردند، اما کسی نیامد. این آغاز پایان جمهوری اسلامی نکبتی است. پایان حکومتی است که جز فقر ، بیکاری ، جهل ، آدمکشی ، و بی سامانی چیز دیگری نصیب مردم ننموده است. از میان این خیل عظیم شارلاتانهایی که تنور این انتخابات را گرم می کردند ، بدترینشان آن یهودای دو چهره ، خاتمی بود. او که هشت سال تمام با امید ها و آمال جوانان ایرانی بازی نمود و با شعبده ی لبخند دروغینش کلاه بر سر آنان گذاشت و در این راه از یاری بسیاری از رورنامه نگاران و مقاله نویسان صنار سه شاهی هم بهره برد ، از همه بدتر بود. او مظهر و نماد کامل جمهوری اسلامی است. مردم به چهره ی ریاکار او هم سیلی زدند. حالا برود و ملیجک خامنه ای شود. همان که از روز اول هم بود.
انتخابات دیروز نشان داد که جمهوری اسلامی حکومتی روستایی است و ریشه در عقب ماندگی روستایی دارد. واقعیت اینست که پس ماندگی ساختارهای سیاسی/ اجتماعی و به ویژه اقتصادی در روستا های ایران موجب ژرف ریشه گی مذهب و سنت در روستا های ایران شده اند. پایگاه اساسی جمهوری اسلامی در همین روستا ها ست و حوزه های دینی آن از همین روستا ها تامین می شود. اکثر رای دهندگان دیروز نیز از میان همین روستائیان بودند. بخش دیگری از رای دهندگان لمپن ها و اوباش حزب الهی بودند که از میان فقیرترین اقشار حاشیه شهر ها می آیند. آنها سرمایه داران بازار و آقا زادگانشان را به قدرت می رسانند تا موجبات فقر و فلاکت آنان را بیشتر تامین کنند. جهالت تاریخی درس خود را به این بیچارگان خواهد آموخت. آری جمهوری اسلامی از دست مردمی که با شعور خود از منافع خود و از حقوق خود دفاع می کنند سیلی خورد. مردم به این آقایان روزنامه نگار که سالهاست شیپور اصلاحات را از داخل و خارج در گوش آنان به صدا درآورده اند و به توهم تاریخی جمهوری اسلامی دامن زده اند ، نه گفتند. مردم به اپوزیسیون هایی که تا آحرین لحظه جرات دادن اعلامیه ای برای تحریم انتخابات را نداشتند و مثل همیشه دیر آمدند ، نه گفتند. دیروز آغاز بیداری دوباره ایرانیان بود .

هیچ نظری موجود نیست: