جمعه، تیر ۱۲، ۱۳۸۳

یونان یک گام دیگر


این هم یونان که با بازی زیبا و حساب شده و طراحی شیک مربی توانست یک گام دیگر خود را به قهرمانی اروپا نزدیک کند. من پیش بینی این روز را کرده بودم و می خواهم با اجازه دوستان بگویم که پرتقال تنها عامل تماشاچی را دارد و امیدوارم که یونان آنها را مثل نخستین بازی در هم بکوبد. هر چه نباشد یونانیان برای اولین بار تا اینجا آمده اند و علی رغم همه ی جنگ هایی که با هم داشته ایم هر وقت می رویم خدمتشان چنان ما را تحویل می گیرند که همشهریان خودمان نمی گیرند. برایشان آرزوی قهرمانی دارم

هیچ نظری موجود نیست: